Dividenda HT-a isplaćuje se 08. Srpnja 2013. g.

Hrvatski Telekom (HT) sazvao je skupštinu dioničara za 17. lipnja, objavljeno je u srijedu. Od 1,68 milijardi kuna prošlogodišnje neto dobiti HT će za dividende isplatiti gotovo cjelokupni iznos, s tim da samo oko pola milijuna kuna ide u zadržanu dobit.

Dividenda po dionici HT-a, kako je još ranije objavljeno, iznosit će 20,51 kunu, a tražbina za isplatu dividende dospijeva 8. srpnja te će se isplatiti jednokratno piše tportal.

Skupštini dioničara predložena je i odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva, pa će se tako poslovanje HT-a dopuniti nizom novih djelatnosti zbog, kako je pojašnjeno, potrebe pružanja usluga vezanih za energetske djelatnosti, djelatnosti povezane s uslugama e-lisnica, m-lisnica i e-račun, računovodstvene djelatnosti i ugostiteljstva.

Dopuna predmeta poslovanja energetskim djelatnostima HT-u je potrebna kako bi mogao realizirati dva pilot-projekta koja se bave energijom – jedan vezan za maloprodajnu ponudu električne energije i plina, a drugi je Projekt eko (zeleni) operatori, vezan za ugradnju fotovoltažnih solarnih ploča na krovove nekoliko zgrada za mikro-proizvodnju električne energije.

Također, HNB je HT-u 2011. godine izdao odobrenje za pružanje usluga mParking i mPrijevoz (plaćane usluga parkinga i javnog prijevoza putem mobitela) i plaćanje usluga brzojava u unutarnjem i međunarodnom prometu na računu elektroničkih komunikacijskih usluga nepokretne telefonije, pa se sukladno tome dopunjava predmet poslovanja društva.

Kako bi HT krenuo s pružanjem usluga e-lisnica (rješenje za upravljanje elektroničkim računom utemeljeno na webu) i m-lisnica (rješenje za mobilno plaćanje temeljeno na mobilnom telefonu) te kako bi moglo sudjelovati na tržištu e-računa, treba po Zakonu o elektroničkom novcu ishoditi dodatno odobrenje HNB-a i dopuniti predmet poslovanja.